سامانه جامع نگهداری و تعمیرات کارستان (نت کارستان)

سامانه جامع نگهداری و تعمیرات کارستان (نت کارستان)

مدیریت نگهداری و تعمیرات عبارتند از مجموعه­ای از فعالیت­های فنی، اجرایی، اداری و مدیریتی که در طول چرخه عمر تجهیز انجام می­گیرد که هدف آن قرار دادن تجهیز در حالت و وضعیت مطلوب برای ارائه عملکرد مورد انتظار است. در واقع مدیریت نگهداری و تعمیرات شامل مدیریت نگهداشت کلیه دارائی­های فیزیکی یک سازمان، با هدف بهینه سازی نرخ بازگشت سرمایه است.  نقش و جایگاه فرآیند مدیریت نگهداری و تعمیرات در یک سازمان ایجاب می­نماید که در جهت افزایش اثربخشی اجرای این مدیریت، همواره چارچوبی جهت برنامه ریزی، کنترل، پشتیبانی و بهبود مستمر مدنظر قرار داشته باشد. بر این اساس فرآیند نگهداری را می­توان در سه بخش شامل اهداف، استراتژی و مسئولیت­های نگهداری و تعمیرات بیان کرد.

اهداف نگهداری تعمیرات در سه گروه زیر دسته ­بندی می­شوند:

اهداف فنی

         دست­یابی به سطح قابل قبولی از نیازمند­های عملیاتی که شامل دسترسی به تجهیزات و ایمنی افراد می­شود.

اهداف قانونی/مقررات

         پیروی ازمقررات موجود برای ابزارهای الکترونیکی،تجهیزات تحت فشار،وسایل حمل ونقل،حفاظت وغیره است.

اهداف مالی    

      تامین اهداف فنی با کمترین هزینه.


تعریف و پیاده سازی استراتژی­ موثر در فرآیند نگهداری تعمیرات مستلزم پیروی از مدل­های موفق می­باشد که یکی از موفق­ترین مدل­ها در این حوزه مدل ارائه شده توسط آقای کرسپو مارکز است که به شکل زیر ترسیم شده است.

پیاده سازی استراتژی تعیین شده برای نگهداری و تعمیرات نیازمند محول نمودن مسئولیت­های مختلف، به افرادی است که در بخش­های خاص،نقش­های مدیریت ویژه­ای راایفا می­کنند.

سامانه مکانیزه مدیریت اطلاعات نگهداری و تعمیرات

پیاده سازی موثر و کارآمد فرآیند نگهداری و تعمیرات در یک سازمان مستلزم اخذ تصمیمات بهینه و بموقع می­باشد. بهینه سازی تصمیم گیری در یک حوزه مشخص تنها با پردازش اطلاعات مبتنی بر داده­های بروز، دقیق و جامع امکان پذیر است. سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری تعمیرات (Computerized Maintenance Management System(CMMS) یک راهکار نرم افزاری جهت مدیریت نگهداشت به صورت مکانیزه بوده و از آن برای ورود، تأیید، برنامه ریزی، بایگانی و به اشتراک ­گذاری کلیه اطلاعات مربوط به فعالیت­های نگهداری و تعمیرات و هزینه­های مربوط به آن استفاده می­شود. این راه­کار نرم افزاری همواره به عنوان ابزاری جهت مدیریت بهبود فعالیت­های نگهداری و تعمیرات بر روی تجهیزات و تأسیسات در یک کارخانه صنعتی مورد استفاده قرار می­گیرد.

اهداف کلی از اجرای سامانه مکانیزه نگهداری و تعمیرات

مدیریت و تصمیم سازی

افزایش بهره وری و تولید .

بهبود دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده .

ریشه یابی خطاهای مزمن.

کاهش توقفات برنامه ریزی شده

کاهش توقفات برنامه ریزی نشده

مهندسی

افزایش سرعت تصمیم گیریهای مدیریتی

حداکثر نمودن قابلیت اطمینان

حداکثر نمودن قابلیت در دسترس پذیری تجهیزات

حداقل نمودن هزینه های نت

مدیریت منابع مالی

کاهش هزینه های تعمیراتی با استفاده از استراتژیهای مختلف تعمیراتی .

کاهش ساعات توقف دستگاهها

بهره گیری از سوابق و تجربیات

کاهش خریدهای اضطراری

بهبود بودجه بندی

بهبود نرخ دستیابی به تجهیزات

افزایش قابلیت اطمینان به دستگاهها

کاهش حجم انبار

افزایش سرعت چرخه تعمیر

کنترل لیست دارایی های شرکت به واسطه یک ثبات دارایی

طراحی برنامه نگهداری پیشگیرانه و پیشگویانه و ارائه اسنادو مدارک

سازماندهی پایگاه داده های کار کنان

گزارش کارهای برنامه ریزی نشده .

چگونه یک سیستم نگهداری و تعمیرات موفق را پیاده سازی نماییم

 

 

سامانه جامع نگهداری تعمیرات کارستان

راهکار نت کارستان یک سامانه جامع مدیریت دارائی های فیزیکی یا EAM  (Enterprise Asset Management)است که بر اساس استاندارهای حوزه نگهداری وتعمیرات(ISO:144224,ISO:10011, IEC60300)، مهندسی معکوس سامانه­های نت معتبر در سطح جهانی (RCM++, COGZ, Smart Maintenance)، استفاده از تجارب کارشناسان بومی در شرکت­های نفت، گاز و پتروشیمی و با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان کارستان، طراحی، تولید و راه­اندازی شده است. سامانه نت کارستان یکی از تخصصی ترین نرم­افزارهای برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در حوزه نفت، گاز، پالایشگاه و پتروشیمی است که بصورت کاملاً ماژولار و مطابق با ساختار سازمانی و ساختار شکست تجهیزات شرکت­های تابع وزارت نفت طراحی و پیاده­سازی شده است.

راهکار نت کارستان یک سامانه مبتنی بر کارپوشه است. این سامانه با تعریف سطوح دسترسی برای هریک از کاربران ضمن پیاده سازی امضاء دیجیتال از امنیت بسیار بالایی در حفظ و نگهداری اطلاعات برخوردار است.

ساختار کلی عملکرد سامانه نت کارستان را می­توان در شکل زیر مشاهده کرد.

۱-۲- ماژول­های نت کارستان

۱-۱-۲-ماژول اطلاعات پایه

 1. ایجاد و تعریف ساختار شکست تجهیزات، بصورت کاملاً پویا.

 2. ایجاد و تعریف ساختار اداری.

 3. امکان ثبت، مشاهده و جستجوی انواع عیوب و خرابی تجهیزات.

 4. امکان ثبت، مشاهده و جستجوی کلیه مشخصات فنی تجهیزات.

 5. امکان ثبت، مشاهده وجستجوی سابقه فعالیت­های تعمیراتی به ارائه تجهیز، زیر تجهیز، کلاس و گروه.

 6. امکان ثبت، مشاهده وجستجوی اسناد فنی و تصاویر پیرامون هر تجهیز.

 7. امکان ثبت، مشاهده وجستجوی محل نصب تجهیزات.

 8. امکان ثبت، مشاهده وجستجوی هزینه مرتبط با تجهیزات.

۲-۱-۲- ماژول نگهداری تعمیرات برنامه ریزشده (PM)

 1. تعریف، مشاهده و مدیریت کارت­های فعالیت­های انوع روتین­های نگهداری و تعمیرات پیش­گیرانه.

 2. سیستم آلارم سرویس خودکار: امکان صدور دستورکارهای تعمیرات پیشگیرانه بصورت خودکار توسط سامانه با توجه به عملکرد تجهیزات و میزان کارکرد، وضعیت و دستورالعمل­های تعریف شده در سیستم.

 3. مدیریت برنامه ریزی فعالیت­های تعمیرات بر اساس ساختار شکست تجهیزات.

 4. پیش بینی و برآورد هزینه­های تعیمرات برنامه ریزی شده.

 5. پیش بینی و برآورد نیروی انسانی جهت تعمیرات برنامه ریزی شده.

 6. پیش بینی و برآورد قطعات یدکی جهت تعمیرات برنامه ریزی شده.

۳-۱-۲- ماژول نگهداری تعمیرات مبتنی بر پایش وضعیت (CBM)

 1. تعریف انواع استاندارهای پایش وضعیت.

 2. امکان مقایسه نتایج حاصل از پایش وضعیت تجهیزات با استاندارهای تعریف شده در هر حوزه روغن، حرارت و ارتعاشات.

 3. امکان پیش بینی زمان خرابی تجهیزات با محاسبه روند نتایج حاصل از آنالیز ارتعاشات و حرارت.

 4. صدور آلارم سررسید انجام پایش وضعیت تجهیزات.

۴-۱-۲- ماژول دستورکارهای صنعتی و غیر صنعتی (Work Order)

 1. مدیریت دستورکارهای اضطراری عملیاتی (Emergency Maintenance)

 2. مدیریت دستورکارهای اصلاحی عملیاتی (Corrective Maintenance)

 3. مدیریت دستورکارهای توقف و خرابی تجهیزات.

 4. امکان ثبت چک لیست­های استاندارد خرابی تجهیزات.

 5. مدیریت کارت فعالیت­های غیر برنامه ریزی شده.

 6. مدیریت، زمانبندی و برنامه ریز فعالیت­های غیر برنامه ریزی شده.

۵-۱-۲- ماژول بازرسی فنی (CIMS)

 1. مدیریت برنامه ریزی بازرسی­های دوره­ای.

 2. مدیریت برنامه ریزی بازرسی­های موردی.

 3. مدیریت انجام فرآیند بازرسی از تجهیزات در قبل، حین و بعد از تعمیر تجهیز.

۶-۱-۲- ماژول کنترل موجود و تامین قطعات یدکی

 1. ایجاد ارتباط مابین سیستم مدیریت انبارها و سامانه نت کارستان از طریق وب­سرویس (در شرکت­های تابع نفت این امکان وجود ندارد)

 2. پیاده سازی ماژول مدیرت انبارها بصورت یکپارچه در سامانه CMMS . در نت کارستان این ماژول از امکانات و قابلیت­های زیر برخوردار است.

 3. تعریف شناسنامه قطعات یدکی.

 4. کدینگ تجهیزات براساس استانداردهای موجود در سازمان.

 5. تعریف انبارهای مختلف.

 6. ثبت اسناد ورود کالا و مواد به انبار (MRS)

 7. ثبت اسناد خروج کالا و مواد از انبار (MIV)

 8. ثبت اسناد برگشت کالا و مواد به انبار(MRV)

 9. محاسبه موجود انبار.

 10. محاسبه نقطه سفارش به ارائه هر یک از کالا و مواد موجود در انبار.

 11. استخراج و محاسبه قطعات مشابه.

 12. محاسبه هزینه انبار.

۷-۱-۲- ماژول مدیریت اسناد فنی (EDMS)

 1. ثبت، نمایش و مدیریت اسناد فنی تجهیزات (Technical Data، User Manual ، EIP، Data Sheetو …)

 2. ثبت، نمایش و مدیریت اسناد واحدها و پلانهای تولید و ساختمانها(Plot Plan،P&ID، ISO Metric و …)

 3. ثبت، نمایش و مدیریت اسناد پروژه ها.

 4. کدگذاری خودکار و دستی.

 5. امکان تعریف تعداد فیلدهای دلخواه برای اسناد.

 6. امکان پوشه بندی اسناد براساس نوع و طبقه­بندی مورد نظر کاربر.

 7. ایجاد نامحدود آرشیو و کتابخانه بصورت سلسله مراتبی.

 8. قابلیت ذخیره سازی انواع سند بدون محدودیت در سایز و حجم.

 9. جستجوی تمام متن اسناد.

 10. امکان ذخیره سازی اتوماتیک اسناد بصورت گروهی.

 11. مدیریت ساده و متمرکز.

 12. انواع ساختار اسناد و مدارک: هر سند میتواند به چندین سند و مدرک کوچکتر تبدیل شود

 13. امنیت بالای داده ها.

۸-۱-۲- ماژول نگهداری تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)

 1. کارکردها و استاندارهای عملکرد مربوط به تجهیز در شرایط عملیاتی موجود چیست؟

 2. به چه صورت­هایی ممکن است تجهیز از انجام کارکردهایش باز ایستد؟

 3. چه چیزی باعث وقوع هر کدام از شکست­های (خرابی­های) کارکردی می­شود؟

 4. در زمان رخداد هر شکست چه اتفاقی رخ می دهد؟

 5. هر شکست از چه نظرهایی اهمیت دارد؟

 6. برای پیش بینی و یا پیشگیری از هرشکست چه اقدامی می توان انجام داد؟

 7. چه باید کرد اگر نتوان فعالیت پیش اقدام مناسب پیدا داد؟

 8. استخراج لیست تجهیزات بحرانی.

 9. استخراج لیست خرابی­های مرتبط با هر تجهیز.

 10. محاسبه علت خرابی هر تجهیز.

 11. محاسبه حالت­های خرابی هر تجهیز.

 12. تحلیل حالت­ها و تاثیر خرابی (FMEA).

۹-۱-۲- ماژول تحلیل علت و ریشه­یابی خرابی (RCFA)

 قابلیت های ماژول تحلیل علت و ریشه ­یابی خرابی :

 1. تعریف پروژه آنالیز خرابی.

 2. تعریف خرابی بر اساس کلاس و گروه ماشین آلات.

 3. تعریف تیم آنالیز خرابی.

 4. تعریف درخت خرابی.

 5. ارایه راه حل برای حذف و کاهش خرابی.

۱۰-۱-۲- ماژول کالیبراسیون

 1. برنامه ریزی رویه­ها و استراتژی­های کالیبراسیون.

 2. ثبت و معرفی کلیه ابزارها.

 3. امکان تعیین وضعیت نقاط تست کالیبراسیون به صورت هوشمند(کالیبراسیون مجدد، مردود و تایید شده).

 4. مدیریت کالیبراسیون کلیه دارائی­های فیزیکی.

 5. ارائه هشدار برای کالیبراسیون تجهیزات بصورت کاملاً خودکار.

 6. مدیریت مرحله به مرحله دستورالعمل­ها جهت یاری نمودن کاربر در خصوص انجام فرآیند کالیبراسیون.

 7. ذخیره و بازیابی دستورالعمل­های کالیبراسیون.

 8. ذخیره سازی اطلاعات و نتایج کالیبراسیون جهت ارزیابی عملکرد و سنجش سطح استاندارد تجهیزات.

 9. تهیه گواهی کالیبراسیون، گزارشات و نتایج بصورت الکترونی و تنظیم برای چاپ.

 10. آنالیز نتایج کالیبراسیون تجهیزات جهت تعیین بازه بهینه عملکرد تجهیزات.

 11. امکان تعریف مقادیر استاندارد نقاط تست، تلرانس مجاز و همچنین تلرانس­های هشدار دهنده آن تجهیز.

 12. ثبت درخواست کالیبراسیون اضطراری و ثبت نتایج حاصله.

 13. گزارش سوابق عملیات کالیبراسیون در هر دوره محدوده زمانی.

۱۱-۱-۲- ماژول مدیرت پرمیت

 1. ثبت و مدیریت اطلاعات پایه پرمیت.

 2. صدور و تمدید انواع پرمیت(سرد، گرم ، حفاری و …).

 3. تخصیص پرمیت به دستورکارها.

۱۲-۱-۲- ماژول مدیرت گزارشات و شاخص های KPI

 1. شاخص درصد تحقق نت پیشگیرانه

 2. شاخص اثربخشی نت پیش گیرانه و پیش گویانه

 3. محاسبه MTTF ، MTTR و MTBF به تفکیک هر تجهیز در بازه زمانی مشخص.

 4. محاسبه MTTF ، MTTR و MTBF به تفکیک هر مدل تجهیز در بازه زمانی مشخص.

 5. محاسبه تعداد و درصد تکرار خرابی هر گروه (مدل) تجهیز در بازه زمانی دلخواه.

 6. محاسبه تعداد و درصد تکرار خرابی به تفکیک هر کد خرابی در هر تجهیز.

 7. ردیابی علل خرابی جهت پیشگیری از تعمیرات اضطراری.

 8. محاسبه اثربخشی عملکرد تجهیزات (OEE)

 9. محاسبه بهره برداری نیروی کار.

 10. محاسبه اثربخشی نیروی کار (OCE).

 11. محاسبه شاخص کارهای انباشت.

 12. و امکان محاسبه سایر شاخص­های مورد نیاز کاربران سامانه.

۱۳-۱-۲- ماژول مدیرت تعمیرات اساسی (Overhaul)

 1. ثبت تعمیرات اساسی.

 2. تعریف فعالیتهای تعمیرات اساسی گروه­های کاری مختلف .

 3. برنامه ریزی تعمیرات اساسی.

 4. برآورد نیروی انسانی , قطعات یدکی و ابزارآلات مورد نیاز اورهال .

 5. ارتباط با سیستم انباز جهت رزرو قطعات یدکی مورد نیاز.

 6. محاسبه قیمت تمام شده واقعی اورهال.

 7. ارتباط با نرم افزارهای کنترل پروژه و تهیه CPM پروژه اورهال.

 8. گزارش پیشرفت کارکل اورهال و گروههای کاری مختلف.

 9. بازخور و ثبت سوابق فعالیتهای اورهال.

۱۴-۱-۲- ماژول مدیرت ارتباطات کاربران سامانه

 1. تعریف صندوق پیام برای هریک از کابران سامانه.

 2. امکان ارسال پیام گروهی.

 3. امکان ارسال به اشتراک گذاری مستندات.

 4. مدیرت دانش.

 5. تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح.

 6. ارسال و مدیریت پیامک.  

 

 

 

دانلود کاتالوگ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده محصول CMMS
مشاهده محصول CIMS
مشاهده محصول HSE
مشاهده محصول RBI