CIMS

سامانه جامع مدیریت بازرسی فنی

عملیات بازرسی فنی از تجهیزات، ماشین‌آلات، دستگاه ها و قطعات از مهمترین فعالیت ها در واحدهای صنعتی بشمار می رود. اداره بازرسی فنی بدلیل اهمیت ویژه ای که از لحاظ عملیاتی، ایمنی و درنهایت اقتصادی دارد همیشه به عنوان یکی از ادارات موثر و کلیدی درصنایع به ویژه صنعت نفت مطرح می‌باشد.بازرسی فنی باانجام برنامه های بازرسی منظم وبکارگیری روش های موثر،تجهیزات ودستگاه های یک واحدصنعتی راموردبازرسی فنی قرار می دهدتابهترین شرایط ازنظر بهره برداری و ایمنی فراهم گردد.بطورکلی هدف ازانجام عملیات بازرسی فنی شناسایی نقص‌ها،عوامل تخریب، پیامد مالی، ایمنی وزیست محیطی خرابی هاوبهینه سازی شرایط فرآینددستگاه هابراساس اطلاعات جمع آوری شده است. این اداره همچنین باتدوین دستورالعمل‌های تجربی وعلمی برای دستگاه‌ها وقطعات صنعتی هزینه های مرتبط بانگهداری وتعمیرات به حداقل خواهد رساند.

سامانه جامع مدیریت بازرسی فنی کارستان یک سامانه ((Computerized Inspection Management System (CIMS)نرم افزاری کاربردی است که کلیه فرآیندهای مرتبط با بازرسی فنی دریک واحدصنعتی رامکانیزه کرده و موجبات افزایش دقت، سرعت و تسهیل انجام فعالیت های بازرسی فنی می شود.

این سامانه طبق استانداردهای API RP 571, 572,574,575,576 ، API Std. 510 ، API Std. 570 ، API Std. 653 , ASME و ISO 14224 طراحی و پیاده سازی شده است.

 • طرح ریزی جهت مطالعه و تحلیل خطر
 • انتخاب رویکرد ارزیابی ریسک و بانک اطلاعاتی
 • بانک اطلاعات مورد نیاز جهت نگهداری سابقه بازرسی های انجام شده
 • دسته بندی و ارزیابی ماژول های فنی (Technical Module)
 • صدور دستور کار پس از ارزیابی و تعیین پیامدهای ناشی از بروز یک خرابی
 • محاسبه، ارزیابی و مدیریت ریسک
 • مدیریت فرآیند مدیریت ریسک
 • مدیریت استراتژی عملیات بازرسی فنی جهت مدیریت ریسک
 • طرح ریزی، برنامه ریزی و اولویت بندی و انجام فعالیت های بازرسی فنی
 • مدیریت اقدامات اصلاحی و کاهش دهنده ریسک
 • محاسبه احتمال از کارافتادگی تجهیزات و خطوط لوله (Probability of Failure)
 • محاسبه پیامدها و نتایج از کارافتادگی تجهیزات و خطوط لوله (Consequence of Failure)
 • اولویت بندی واحدها، تجهیزات و خطوط لوله بر اساس ریسک حاکم بر آنها
 • ثبت ، نگهداری و ارزیابی پتانسیل شکل گیری مکانیزم های تخریب و حالت های بروز آنها بصورت تصویری با نمایش P & ID , PFD
 • ارزیابی کمی اثر بخشی برنامه های قبلی عملیات بازرسی فنی
 • ثبت ، نگهداری و ارزیابی حالت های بروز خرابی(Failure Modes) بصورت تصویری با نمایش P & ID , PFD
 • صدور دستور کار پس از ارزیابی و تعیین پیامدهای ناشی از بروز یک خرابی
 • مدیریت تدوین طرح ها و برنامه های عملیات بازرسی فنی ( تعیین بازه های زمانی بر مبنای ریسک)
 • مدیریت طرح و برنامه های کاهش ریسک
 • مدیریت و ارزیابی میزان کاهش ریسک ناشی از برنامه های اصلاحی
 • تضمین چرخه مدیریت دارایی فیزیکی با به اشتراک گذاری داده ها در سامانه های RBI، CMMS و HSE.
 • ایجاد پایگاه دانش در حوزه مدیریت دارایی فیزیکی.
 • بهینه سازی فرآیندهای نت برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده با به اشتراک گذاری اطلاعات با سامانه RBI و CMMS.
 • امکان استفاده از ساختار درختی تکنیکی تعریف شده در سامانه CMMS
 • کاهش هزینه های نگهداشت تجهیزات واحد صنعتی با به اشتراک گذاری اطلاعات با سامانه CMMS, RBI.
 • امکان استفاده همزمان کاربران از سامانه و پیاده سازی تحت وب و اپلیکیشن موبایل.
 • امکان اتصال به کلیه سامانه های مستقر در سازمان.

برگزاری دوره های بازرسی فنی

برگزاری دوره های تست های غیر مخرب (NDT)

ماژول ها و قابلیت های سامانه مدیریت بازرسی فنی کارستان

 • ثبت و استخراج اطلاعات کاربران سامانه.
 • ثبت امضاء دیجیتال کاربران.
 • تعیین سطح دسترسی کاربران به امکانات سامانه
 • مدیریت گردش کارها با استفاده از یک Work Flow Engine هوشمند بصورت کاملا تصویری

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • استخراج و نمایش سابقه تعمیرات بر اساس Tag Number تجهیزات و دستگاه ها از سامانه CMMS
 • استخراج و نمایش سابقه تعمیرات بر اساس جایگاه نصب تجهیزات و دستگاه ها از سامانه CMMS
 • مدیریت و پایش درخواست های تعمیراتی
 • نمایش وضعیت تجهیزات بصورت کاملا تصویری بر اساس نقشه های واحد صنعتی
 • تخصیص عوامل و مکانیزم های تخریب به تجهیزات و دستگاه ها بر اساس محاسبات RBI
 • امکان حذف، اضافه و ویرایش عوامل تخریب
 • فعال یا غیر فعال کردن تاثیر عوامل تخریب بر  تجهیزات و دستگاه ها
 • طرح ریزی برنامه های بازرسی فنی بر اساس نتایج مکانیزم های تخریب
 • ویرایش و ثبت سیال فرآیندی به تجهیزات مانند پمپ، لوله، کمپرسور، مبدل حرارتی، مخازن و انواع وسل ها
 • امکان انتخاب نوع سیال بر اساس نتایج آزمایشات صورت گرفته در آزمایشگاه
 • ویرایش و ثبت ویژگی های سیال فرآیندی
 • مدیریت شرایط فرآیندی و شناسایی مکانیزم تخریب بر اساس نوع سیال دروت تجهیز
 • مدیریت تاریخ روتین های بازرسی با قابلیت شناوری و فیکس بودن.
 • نمایش وضعیت تاریخ های روتین های بازرسی بصورت تصویری بر اساس نقشه های واحد صنعتی.
 • نمایش وضعیت تاریخ های روتین های بازرسی بصورت لیست های قابل جستجو.
 • طراحی متدهای استاندارد بازرسی جهت انجام ارزیابی های مختلف بر اساس استانداردهای معتبر.
 • تعریف PLAN های بازرسی دوره ای و برنامه ریزی شده بر اساس نتایج بازرسی های انجام شده،
 • ثبت و مدیریت دستورالعمل ها و بازرسی های روتین و نتایج اقدامات بصورت کاملا تفکیک شده.
 • امکان پیگیری و گزارش اقدامات به عمل آمده باید بر روی هر فعالیت (اکتیویتی)
 • تعیین زمان بازرسی بصورت خودکار با برقراری با سامانه RBI.
 • تعیین تعداد بازرسی های مورد نیاز جهت کاهش ریسک به میزان حد مجاز تعریف شده.
 • تعیین میزان اثر بخشی فعالیت بازرسی براساس نوع تست غیر مخرب و با توجه به تجهیز مورد بازرسی.
 • تعیین تعداد و نوع بازرسی های مورد نیاز بر اساس مکانیزهای تخریب ممکن به ازای هر تجهیز
 • مدیریت دوره زمانی تست و کالیبراسیون جرثقیل ها.
 • مدیریت دوره زمانی تست و کالیبراسیون شیرهای اطمینان.
 • طراحی و چاپ کلیه گزارشات عملیات بازرسی فنی
 • طراحی و چاپ گزارشات عملکرد روزانه
 • طراحی و چاپ گزارشات عملکرد ماهیانه و سالیانه
 • امکان مشاهده داده ها و شاخص های بازرسی فنی در نمودارها و دیاگرام های متنوع.
 • داشبرد مدیریتی پویا و جامع
 • صدور و مدیریت دستورالعمل های صادر کننده دستور کار تعمیراتی (WO).
 • الحاق دستور العمل اجرای کار به WO بصورت کاملا خودکار.
 • صدور و مدیریت دستورالعمل های بازرسی فنی در زمینه های جوشکاری، مکانیک، برق ، رنگ، عایق، ضد اسید، رابرلاینینگ، جرثقیل ها، دستگاه های تحت فشار و …
 • مدیریت، پایش و پیگیری وضعیت دستور العمل های صادر شده با استفاده از امکانات بصری(مانیتورینگ دستور العمل ها).
 • مدیریت نوع دستورالعمل ها ( دائم، موقت، تعمیرات اساسی، shut down و …) .
 • امکان صدور دستور العمل برای تجهیزات فاقد شماره تگ بر اساس محل نصب(واحد و یونیت)
 • مدیریت دستوالعمل های تعمیرات اساسی
 • مدیریت دستورالعمل های چندگانه(شروع، پایان و ترتیب اجرا)
مشاهده محصول CMMS
مشاهده محصول CIMS
مشاهده محصول HSE
مشاهده محصول RBI