HSE

سامانه جامع مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست کارستان

HSE استراتژی به حداقل رساندن اثرات نا مطلوب صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آنها با تأمین ایمنی همه جانبه کلیه کارکنان و همکاران سازمان، تجهیزات و تاسیسات، به صفر رساندن حوادث و آسیبها از طریق حذف شرایط نا ایمن و ارتقاء سلامت افراد، ایمنی و محیط زیست در کلیه سطوح سازمان و حفاظت از محیط زیست به عنوان سرمایه بشریت را دنبال می کند. مقوله های بهداشت، ایمنی و محیط زیست بطور جداگانه در طی سالهای متمادی در صنایع مختلف مطرح بوده است، اما نگاه امروز نگاهی نو، سیستماتیک و همه جانبه تحت یک مدیریت واحد میباشد. نظام مدیریت یکپارچه HSE با ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی نو و سیستماتیک، به تبیین تأثیر متقابل عوامل بهداشت، ایمنی و محیط زیست پرداخته و از این طریق نواقص، مخاطرات بالقوه،  حوادث و مشکلات را بطور نظام مند مورد ارزیابی قرار داده و روشهای مبتنی بر پیشگیری را ارائه میدهد.

سامانه بهداشت، ایمنی و محیط زیست کارستان ( Health Safety and Environment System(HSE) یک راهکار نرم افزاری است که از آن جهت ورود، تأیید، برنامه ریزی، بایگانی و به اشتراک ­گذاری کلیه اطلاعات مربوط به فعالیت­های ایمنی، محیط زیست، مخاطرات و … استفاده می­شود. این راه­کار نرم افزاری همواره به عنوان ابزاری جهت مدیریت بهبود فعالیت­ های HSE در یک کارخانه صنعتی مورد استفاده قرار می­گیرد.

این سامانه طبق استانداردها و مقررات osha با الزامات Iso45001 و ohsas 18001 طراحی و پیاده سازی شده است.

 • کنترل بهتر و دستیابی به اهداف HSE
 • ارتقاء سطح سلامت پرسنل
 • کاهش حوادث شغلی
 • کاهش زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث
 • کاهش هزینه‌های مربوط به خسارات ایمنی، بهداشت و محیط‌ زیست از قبیل خسارت ناشی از توقف کار، هزینه‌های درمان و ازکارافتادگی کارکنان و خسارات وارده به تجهیزات و دستگاه‌ها
 • ارزیابی هر چه دقیق تر ریسک‌ها
 • شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب‌رسان در محیط کار
 • استمرار اندازه‌گیری‌ها و پایش (مونیتورینگ)
 • جلوگیری از تکرار حوادث
 • کاهش آثار نامطلوب صنعت بر محیط
 • فراهم کردن امکانات آموزشی مناسب و فرهنگ‌سازی درزمینهٔ های بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست برای کلیه کارکنان سازمانی
 • به حداقل رساندن شرایط ناایمن
 • تطابق هر چه بیشتر کار با انسان
 • استمرار تولید و افزایش کارایی سازمان
 •  مدیریت  اجرای دستورالعمل شناسایی ،ثبت و آنالیز حوادث طبق مقررات Ccps و osha.
 • مدیریت انطباق و هم راستا نمودن فعالیتها و اقدامات سازمان در چارچوب المان های Psm(مدیریت ایمنی فرایند)طبق مقررات osha و الزامات Iso45001 و ohsas 18001.
 • مدیریت انجام ارزیابی ریسکهای شغلی فردی تمام مشاغل به روش HEMP.
 • مدیریت روش های اجرایی و عملیاتی سیستم تشویق و ثبت موارد عدم انطباق جهت ایجاد فرهنگ پایدار ایمنی.
 • پایش و مشارکت پیمانکاران به عنوان یکی از المان های PSM.
 • تضمین ایمنی اجرای دستورالعمل های تعمیراتی و بازرسی با به اشتراک گذاری داده ها در سامانه های RBI، CIMS و CMMS.
 • ایجاد پایگاه دانش در حوزه HSE و مدیریت دارایی فیزیکی.
 • بهینه سازی فرآیندهای اجرایی با رعایت الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست با به اشتراک گذاری اطلاعات با سامانه CMMS،RBI و CIMS.
 • ارتقاء سطح ایمنی واحد صنعتی با به اشتراک گذاری اطلاعات با سامانه CIMS، CMMS و RBI.
 • امکان استفاده همزمان کاربران از سامانه و پیاده سازی تحت وب و اپلیکیشن موبایل.
 • امکان اتصال به کلیه سامانه های مستقر در سازمان.
 • دوره های عملیاتی آتش نشانی
 • دوره های مهندسی حریق.
 • مجموعه دوره های ICS
 •   مجموعه دوره های مدیریت بجران
 • مجموعه دوره های مدیریت ایمنی فرآیند PMS
 • شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک.
 • مجموعه دوره های مدیریتی در حوزه HSE

ماژول ها و قابلیت های سامانه بهداشت، ایمنی و محیط زیست کارستان

 • ثبت و استخراج اطلاعات کاربران سامانه.
 • ثبت امضاء دیجیتال کاربران.
 • تعیین سطح دسترسی کاربران به امکانات سامانه
 • مدیریت گردش کارها با استفاده از یک Work Flow Engine هوشمند بصورت کاملا تصویری.
 • تعریف زیرسازمانها به صورت درختی (برای هلدینگها)
 • تعریف ساختار سازمانی به صورت درختی
 • تعریف پستهای سازمانی ومعاونت ها و مدیریتهای سازمان
 • تعریف ساختمان و فضاها به صورت درختی
 • تعریف مشاغل در گروههای شغلی مختلف به همراه مشخصات هر شغل یا گروه شغلی ورود اطلاعات پرسنل سازمان، همراه با مشخصات کامل فردی و سازمانی
 • تعریف اساتید، ممیزان و مشاوران و سایر اشخاص مرتبط درون و برون سازمانی
 • بهداشت حرفه ای
 • بهداشت روان
 • بهداشت محیط
 • بهداشت عمومی
 • طب کار
 • تغذیه
 • درمانگاه
 • داروخانه
 • آزمایشگاه
 • تعریف لوازم حفاظت فردی همراه با مشخاص فنی و کاربردی در گروههای مختلف
 • تعریف انبارهای لوازم حفاظتی
 • اختصاص لوازم حفاظت فردی بر اساس شغل/محل فعالیت فرد
 • صدور آلارم جهت نیاز به لوازم حفاظت فردی با توجه به شغل، تاریخ تحویل قبلی و عمر استاندارد لوازم حفاظت فردی
 • ثبت انواع نشانگرهای ایمنی و محل نصب آن
 • ثبت محل قرارگیری مواد شیمیایی
 • تعریف انواع مجوزها
 • تعریف گروههای ایمنی و ثبت فعالیتهای ایمنی افراد
 • گزارش گیری از کلیه موارد فوق.
 • تعریف انواع تجهیزات آتشنشانی، سیستمهای اعلام و اطفاء حریق به همراه دوره شارژ و کالیبراسیون آنها
 • تعریف شیفتهای آتش نشانی
 • اختصاص افراد و تجهیزات به شیفتهای تعریف شده
 • ثبت شیفت آتش نشانی و فعالیتهای انجام شده در هر شیفت
 • گزارش گیری از کلیه موارد فوق.
 • تعریف جنبه های زیست محیطی
 • تعریف استانداردها و روشهای اندازه گیری آلاینده ها
 • امکان ثبت نتایج اندازهگیری آلاینده های زیست محیطی
 • نمایش نتایج اندازه گیری و مقایسه با استانداردها
 • تعریف اقدامات اصلاحی برای اندازه گیری های صورت گرفته
 • تعریف نوع پسماند
 • مدیریت پسماندها
 • تعریف استانداردهای آلاینده های پساب گزارش گیری از کلیه موارد فوق.
 • تعریف دوره های آموزشی مورد نیاز در گروه های مختلف
 • تعریف نیازهای آموزشی پرسنل بر اساس شغل/محل کار آنها
 • نیازسنجی آموزشی بر اساس نیاز تعریف شده
 • ثبت دوره های آموزشی برگزار شده و تطابق با نیازمندیهای مشاغل مختلف
 • ثبت سوابق آموزشی پرسنل
 • گزارش گیری از کلیه موارد فوق.
 • تعریف مخاطرات شغلی و جنبه های زیست محیطی در گروه های مختلف
 • تعریف دوره ارزیابی برای مخاطرات و جنبه های شناسایی شده و صدور آلارم در سررسید ارزیابی مجدد
 • تعریف و تعیین امتیاز فاکتورهای احتمال، شدت، قابلیت کشف، مدت تماس و… توسط کاربر
 • شناسایی و ثبت مخاطرات شغلی و جنبه های زیست محیطی
 • ارزیابی ریسک با استفاده از روشهای تعریف شده شامل Fine William ،FMEA ،عمومی و ماتریس ریسک (قبل و بعد از اقدام کنترلی)
 • تعریف اقدامات کنترلی جهت کاهش ریسک
 • تعریف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای ارزیابی های صورت گرفته
 • گزارشگیری از کلیه موارد فوق.
 • تعریف نوع حادثه
 • تعریف عوامل ریشه های حادثه
 • تعریف سطوح حادثه
 • تعریف آسیب های ناشی از حادثه
 • تعریف انواع مکاتبات مورد نیاز جهت گزارش حادثه
 • تعریف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای هر حادثه
 • تجزیه و تحلیل حوادث از طریق محاسبه ضریب شدت و تکرار
 • گزارشگیری از حادثه مطابق با فرمت ابلاغی تأمین اجتماعی
 • تعریف انواع خودروها، ماشین آلات، تجهیزات و به همراه مشخصات فنی، تعمیرات و نگهداری از جمله دوره های شارژ، کالیبراسیون، تعمیر، بازرسی و تست
 • ثبت نتایج و سوابق شارژ، کالیبراسیون، تعمیر، بازرسی و تست تجهیزات، خودروها و ماشین آلات به همراه هزینه و شخص/شرکت انجام دهنده
 • صدور آلارم توسط سیستم در سررسید دوره کالیبراسیون، شارژ و بازرسی
 • گزارشگیری از کلیه موارد فوق.
 • ساخت چک لیستها و تعریف سوالات و دوره های ارزیابی
 • تعریف پاسخ های هریک از سوالات همراه با نمره هر پاسخ
 • تکمیل چک لیستها بر اساس پایش های انجام شده
 • محاسبه نمره نهایی چک لیست ها و مقایسه ارزیابی های انجام شده
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف با توجه به نمره اکتسابی
 • صدور انواع پرمیت های اصلی (سرد و گرم)
 • صدور انواع پرمیت های مکمل ( کار در ارتفاع)
 • دریافت گزارش های متنی
 • دریافت گزارش های جدولی
 • دریافت نمودارهای گرافیکی
 • دریافت نمودارهای مقایسه ای
 • ابزار گزارش ساز برای ایجاد گزارش های مدیریتی مورد نیاز سازمان
 • محاسبه شاخص ضریب تکرار حادثه ( Accident Frequency Rate)
 • محاسبه شاخص ضریب شدت حادثه (Accident Severity Rate)
 • محاسبه شاخص ضریب شدت تکرار (Frequency Severity Indicator)
 • محاسبه شاخص آمار حواث فردی و فرایندی شاخص شدت تکرار (Frequency Severity Indicator)
 • انواع موارد نا ایمن گزارش شده و اقدامات صورت گرفته
مشاهده محصول CMMS
مشاهده محصول CIMS
مشاهده محصول HSE
مشاهده محصول RBI