HSE

سامانه جامع مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست کارستان

HSEاستراتژی به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آنها با تأمین ایمنی همه جانبه کلیه کارکنان و همکاران سازمان، تجهیزات و تاسیسات، به صفر رساندن حوادث و آسیبها از طریق حذف شرایط نا ایمن و ارتقاء سلامت افراد، ایمنی و محیط زیست در کلیه سطوح سازمان و حفاظت از محیط زیست به عنوان سرمایه بشریت را دنبال می کند.سامانه بهداشت ایمنی ومحیط زیست (HSE) است.

مقوله های بهداشت، ایمنی و محیط زیست بطور جداگانه در طی سالهای متمادی در صنایع مختلف مطرح بوده است، اما نگاه امروز نگاهی نو، سیستماتیک و همه جانبه تحت یک مدیریت واحد میباشد. نظام مدیریت یکپارچه HSE با ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی نو و سیستماتیک، به تبیین تأثیر متقابل عوامل بهداشت، ایمنی و محیط زیست پرداخته و از این طریق نواقص، مخاطرات بالقوه،  حوادث و مشکلات را بطور نظام مند مورد ارزیابی قرار داده و روشهای مبتنی بر پیشگیری را ارائه میدهد.

سامانه بهداشت، ایمنی و محیط زیست کارستان ( Health Safety and Environment System(HSE) یک راهکار نرم افزاری است که از آن جهت ورود، تأیید، برنامه ریزی، بایگانی و به اشتراک ­گذاری کلیه اطلاعات مربوط به فعالیت­های ایمنی، محیط زیست، مخاطرات و … استفاده می­شود. این راه­کار نرم افزاری همواره به عنوان ابزاری جهت مدیریت بهبود فعالیت­ های HSE در یک کارخانه صنعتی مورد استفاده قرار می­گیرد.سامانه بهداشت ایمنی ومحیط زیست (HSE)است.

این سامانه طبق استانداردها و مقررات osha با الزامات Iso45001 و ohsas 18001 طراحی و پیاده سازی شده است.سامانه بهداشت ایمنی ومحیط زیست (HSE) است.

سامانه بهداشت، ایمنی ومحیط زیست

HSE

کنترل بهتر و دستیابی به اهداف HSE

ارتقاء سطح سلامت پرسنل

کاهش حوادث شغلی

کاهش زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث

کاهش هزینه‌های مربوط به خسارات ایمنی، بهداشت و محیط‌ زیست از قبیل خسارت ناشی از توقف کار، هزینه‌های درمان و ازکارافتادگی کارکنان و خسارات وارده به تجهیزات و دستگاه‌ها

ارزیابی هر چه دقیق تر ریسک‌ها

شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب‌رسان در محیط کار

استمرار اندازه‌گیری‌ها و پایش (مونیتورینگ)

جلوگیری از تکرار حوادث

کاهش آثار نامطلوب صنعت بر محیط

فراهم کردن امکانات آموزشی مناسب و فرهنگ‌سازی درزمینهٔ های بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست برای کلیه کارکنان سازمانی

به حداقل رساندن شرایط ناایمن

تطابق هر چه بیشتر کار با انسان

استمرار تولید و افزایش کارایی سازمان

مدیریت  اجرای دستورالعمل شناسایی ،ثبت و آنالیز حوادث طبق مقررات Ccps و osha.

مدیریت انطباق و هم راستا نمودن فعالیتها و اقدامات سازمان در چارچوب المان های Psm(مدیریت ایمنی فرایند)طبق مقررات osha و الزامات Iso45001 و ohsas 18001.

مدیریت انجام ارزیابی ریسکهای شغلی فردی تمام مشاغل به روش HEMP.

مدیریت روش های اجرایی و عملیاتی سیستم تشویق و ثبت موارد عدم انطباق جهت ایجاد فرهنگ پایدار ایمنی.

پایش و مشارکت پیمانکاران به عنوان یکی از المان های PSM.

تضمین ایمنی اجرای دستورالعمل های تعمیراتی و بازرسی با به اشتراک گذاری داده ها در سامانه های RBI، CIMS و CMMS.

ایجاد پایگاه دانش در حوزه HSE و مدیریت دارایی فیزیکی.

بهینه سازی فرآیندهای اجرایی با رعایت الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست با به اشتراک گذاری اطلاعات با سامانه CMMS،RBI و CIMS.

ارتقاء سطح ایمنی واحد صنعتی با به اشتراک گذاری اطلاعات با سامانه CIMS، CMMS و RBI.

امکان استفاده همزمان کاربران از سامانه و پیاده سازی تحت وب و اپلیکیشن موبایل.

امکان اتصال به کلیه سامانه های مستقر در سازمان.

دوره های عملیاتی آتش نشانی

دوره های مهندسی حریق.

مجموعه دوره های ICS

مجموعه دوره های مدیریت بجران

مجموعه دوره های مدیریت ایمنی فرآیند PMS

شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک.

مجموعه دوره های مدیریتی در حوزه HSE

ماژول ها و قابلیت های سامانه بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) کارستان

ثبت و استخراج اطلاعات کاربران سامانه.

ثبت امضاء دیجیتال کاربران.

تعیین سطح دسترسی کاربران به امکانات سامانه

مدیریت گردش کارها با استفاده از یک Work Flow Engine هوشمند بصورت کاملا تصویری.

تعریف زیرسازمانها به صورت درختی (برای هلدینگها)

تعریف ساختار سازمانی به صورت درختی

تعریف پستهای سازمانی ومعاونت ها و مدیریتهای سازمان

تعریف ساختمان و فضاها به صورت درختی

تعریف مشاغل در گروههای شغلی مختلف به همراه مشخصات هر شغل یا گروه شغلی ورود اطلاعات پرسنل سازمان، همراه با مشخصات کامل فردی و سازمانی

تعریف اساتید، ممیزان و مشاوران و سایر اشخاص مرتبط درون و برون سازمانی

بهداشت حرفه ای

بهداشت روان

بهداشت محیط

بهداشت عمومی

طب کار

تغذیه

درمانگاه

داروخانه

آزمایشگاه

تعریف لوازم حفاظت فردی همراه با مشخاص فنی و کاربردی در گروههای مختلف

تعریف انبارهای لوازم حفاظتی

اختصاص لوازم حفاظت فردی بر اساس شغل/محل فعالیت فرد

صدور آلارم جهت نیاز به لوازم حفاظت فردی با توجه به شغل، تاریخ تحویل قبلی و عمر استاندارد لوازم حفاظت فردی

ثبت انواع نشانگرهای ایمنی و محل نصب آن

 • ثبت محل قرارگیری مواد شیمیایی
 • تعریف انواع مجوزها
 • تعریف گروههای ایمنی و ثبت فعالیتهای ایمنی افراد
 • گزارش گیری از کلیه موارد فوق.

تعریف انواع تجهیزات آتشنشانی، سیستمهای اعلام و اطفاء حریق به همراه دوره شارژ و کالیبراسیون آنها

تعریف شیفتهای آتش نشانی

اختصاص افراد و تجهیزات به شیفتهای تعریف شده

ثبت شیفت آتش نشانی و فعالیتهای انجام شده در هر شیفت

گزارش گیری از کلیه موارد فوق

تعریف جنبه های زیست محیطی

تعریف استانداردها و روشهای اندازه گیری آلاینده ها

امکان ثبت نتایج اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی

نمایش نتایج اندازه گیری و مقایسه با استانداردها

تعریف اقدامات اصلاحی برای اندازه گیری های صورت گرفته

تعریف نوع پسماند

مدیریت پسماندها

تعریف استانداردهای آلاینده های پساب گزارش گیری از کلیه موارد فوق.

تعریف دوره های آموزشی مورد نیاز در گروه های مختلف

تعریف نیازهای آموزشی پرسنل بر اساس شغل/محل کار آنها

نیازسنجی آموزشی بر اساس نیاز تعریف شده

ثبت دوره های آموزشی برگزار شده و تطابق با نیازمندی های مشاغل مختلف

ثبت سوابق آموزشی پرسنل

گزارش گیری از کلیه موارد فوق

تعریف مخاطرات شغلی و جنبه های زیست محیطی در گروه های مختلف

تعریف دوره ارزیابی برای مخاطرات و جنبه های شناسایی شده و صدور آلارم در سررسید ارزیابی مجدد

تعریف و تعیین امتیاز فاکتورهای احتمال، شدت، قابلیت کشف، مدت تماس و… توسط کاربر

شناسایی و ثبت مخاطرات شغلی و جنبه های زیست محیطی

 • ارزیابی ریسک با استفاده از روشهای تعریف شده شامل Fine William ،FMEA ،عمومی و ماتریس ریسک (قبل و بعد از اقدام کنترلی)
 • تعریف اقدامات کنترلی جهت کاهش ریسک
 • تعریف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای ارزیابی های صورت گرفته
 • گزارش گیری از کلیه موارد فوق.

تعریف نوع حادثه

تعریف عوامل ریشه های حادثه

تعریف سطوح حادثه

تعریف آسیب های ناشی از حادثه

تعریف انواع مکاتبات مورد نیاز جهت گزارش حادثه

 • تعریف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای هر حادثه
 • تجزیه و تحلیل حوادث از طریق محاسبه ضریب شدت و تکرار
 • گزارش گیری از حادثه مطابق با فرمت ابلاغی تأمین اجتماعی
 • سامانه بهداشت ایمنی ومحیط زیست (HSE)

تعریف انواع خودروها، ماشین آلات، تجهیزات و به همراه مشخصات فنی، تعمیرات و نگهداری از جمله دوره های شارژ، کالیبراسیون، تعمیر، بازرسی و تست

ثبت نتایج و سوابق شارژ، کالیبراسیون، تعمیر، بازرسی و تست تجهیزات، خودروها و ماشین آلات به همراه هزینه و شخص/شرکت انجام دهنده

صدور آلارم توسط سیستم در سررسید دوره کالیبراسیون، شارژ و بازرسی

گزارش گیری از کلیه موارد فوق.

ساخت چک لیستها و تعریف سوالات و دوره های ارزیابی

تعریف پاسخ های هریک از سوالات همراه با نمره هر پاسخ

تکمیل چک لیستها بر اساس پایش های انجام شده

محاسبه نمره نهایی چک لیست ها و مقایسه ارزیابی های انجام شده

شناسایی نقاط قوت و ضعف با توجه به نمره اکتسابی

صدور انواع پرمیت های اصلی (سرد و گرم)

صدور انواع پرمیت های مکمل ( کار در ارتفاع)

دریافت گزارش های متنی

دریافت گزارش های جدولی

دریافت نمودارهای گرافیکی

دریافت نمودارهای مقایسه ای

ابزار گزارش ساز برای ایجاد گزارش های مدیریتی مورد نیاز سازمان

محاسبه شاخص ضریب تکرار حادثه ( Accident Frequency Rate)

محاسبه شاخص ضریب شدت حادثه (Accident Severity Rate)

محاسبه شاخص ضریب شدت تکرار (Frequency Severity Indicator)

محاسبه شاخص آمار حواث فردی و فرآیندی شاخص شدت تکرار (Frequency Severity Indicator)

انواع موارد نا ایمن گزارش شده و اقدامات صورت گرفته

مشاهده محصول CMMS
مشاهده محصول CIMS
مشاهده محصول HSE
مشاهده محصول RBI